Aerotermia

¿QUÈ ÉS L'AEROTERMIA?

L'Aerotermia podem definir-la com un sistema de climatització innovador, eficient i renovable. L'energía que s'utilitza als sistemes d'Aerotermia, s'obté del medi ambient: agafa l'aire de l'exterior i el bombeja a l'interior de les vivendes generant calefacció, refrigeració i aigua calenta.                              Els equips poden extreure fins un 75% d'energia de l'aire que hi ha a l'atmosfera, d'aquesta manera reduïm l'ús de l'electricitat de l'equip, només utilitzarem el 25%.

Alguns sistemes només necessiten 1kW d'electricitat per produir de 3 a 5kW de calor a la nostra llar. Entre el 66 i el 80% de la calor produida per l'equip prové de l'aire exterior i per tant és gratuït.

¿COM FUNCIONA?

L'Aerotermia funciona mitjançant una bomba de calor dissenyada per generar calefacció a l'hivern, refrigeració a l'estiu i aigua calenta sanitaria (ACS) tot l'any. Per fer-ho utilitza l'energia de l'aire, independentment de la temperatura que hi hagi a l'extreior, i a través d'un gas refrigerant extreu la calor de l'aire condicionat.

Qualsevol temperatura superior a 0° Kelvin (-273°C) conté energía. Encara que a l'exterior la temperatura estigui sota zero , segueix existint una gran quantitat d'energia que es pot aprofitar.

AVENTATGES DE L'AEROTERMIA:

- És la calefacció més eficient, ja que és la que menys consumeix. La calefacció per aerotermia seria un 25% més econòmica que la calefacció de gas.

- No es necessita contracte de gas, carbó o gasoil, ja que aconseguirem aigua calenta i calefacció sense caldera ni combustió.

- Es pot fer servir tant a l'hivern com a l'estiu.

- Estalvi a la factura de la llum si la teva calefacció és eléctrica.

- No necesita quasi manteniment.

- Energía renovable i sostenible, certificada per l'unió Europea des del 2007

.- No contamina. Reduiex notablement les emisions de CO2

Una bomba de calor mitjana genera emisions de 71gr CO2/kWh, quan la mitjana d'una caldera de gas natural és de 215 gr CO2/kWh.

DESVENTATGES DE L'AEROTERMIA:

- La despesa inicial és molt alta, peró compensa en l'estalvi en el consum.

- Es necessita espai exterior per colocar el compresor.

- En zones molt fredes amb llargs períodes de temperatures sota zero, el rendiment es pot veure afectat. En aquest cas consumirà un major percentatge d'energia eléctrica.

- Perquè sigui més eficient és necessari instal.lar terra radiant o radiadors de baixa temperatura, el que suposa un major cost o una gran obra a la vivienda.

En definitiva, l'AEROTERMIA és una alternativa a tenir en compte si el que busquem és estalviar a la factura de la llum i al mateix temps consumir una energía més eficient i menys perjudicial amb el medi ambient