Aire Condicionat i COVID

Encara que la forma de viure i treballar durant els mesos d'estiu ha millorat significativament des que al 17 de Juliol de 1902 Willis Haviland Carrier va dissenyar el primer sistema d'aire condicionat modern, aquests aparells segueixen generant dubtes en la población i més en aquests moments en que convivim amb la COVID.

En aquest post intentaré donar-vos informació sobre les últimes noticies que relacionen la propagació de la Covid i els aparells d'aire condicionat. M'agradaria esclarir, que tot el que exposaré en aquest post, està basat en declaracions o informació d'Organismes Oficials i que en cap moment és la meva opinió.

En relació amb la propagació de la Covid a través de sistemes de climatització aixó és el que informen  al respecte els diferents Organismes:

La Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitaria (SESPAS) i la Societat Espanyola de Sanitat Ambiental (SESA) indiquen, que encara que el major contagi per Covid es produeix en ambients tancats, no s'estableix relació entre l'ús de la climatització i una major transmisió del virus. "En relació amb l'inquietut sobre que el virus es reprodueixi a les instal.lacions d'aire condicionat no té cap sentit. El virus no es pot reproduir sense envair cél.lules humanes, per tant, la neteja de conductes o el canvi de filtres d'aire exterior no té cap efecte pràctic, només quan correspongui fer-ho." Tampoc existeixen actualment aparells Covid Free que garanteixin l'eliminació de la presència del virus.

Les dues Societats, sí insisteixen, en una bona ventilació. És básica per minimitzar el risc de contagi. "La probabilitat de que el virus entri en el sistema de climatització o extració d'aire i es propagui pels conductes és molt baixa, peró s'hauria de garantizar una renovació suficient, captant l'aire de l'exterior en un lloc apropiat, i afavorint la renovació respecte al comfort climàtic i l'eficiència energética."

Encara no sabem massa sobre el virus, pero ha quedat demostrat que ventilar bé els espais en els que estem és una bona manera de minimitzar el risc de conatgi.

Per a major tranquil.litat del consumidor existeixen al mercat uns aparells mecànics de ventilació. El  funcionament és senzill, consisteix en, que de manera automàtica, s'introdueix aire nét en l'habitacle i s'extreu aquell que hagi perdut l'óptima qualitat. A més de poder aconseguir millorar la qualitat de l'aire respirable a l'interior (tot l'aire és filtrat previament) és possible millorar el consum energètic en la llar.