Certificats necessaris                                   per la instal.lació d'Aire Condicionat

"Aún quedan días de verano..." com diria Amaral, i si encara estàs pensant en instal.lar un aire condicionat per acabar de passar aquests dies de calor... és important que coneguis la llei que regula la venta i manipulació dels equips que continguin gasos fluorats. (RD 115/2017)

Els equips que continguin gasos fluorats , només podràn ser instal.lats per un professional que acrediti el certificat per la manipulació de aquests tipus de gasos i que treballi a una empresa instal.ladora habilitada. Com a comprador, també tens les teves obligacions i possibles multes si ho incumpleixes. La principal raó de la necessitat de comptar amb una acreditació per aquest tipus de instal.lació, és que es tracta d'elements altament contaminants.

El procés de compra per part del consumidor quan no es fa mitjançant una empresa instal.ladora és el següent:

- En el moment de la compra, tant el venedor com el comprador han de firmar l' Anexe VI (part A, pàg. 48) del RD, on el comprador es declara informat de les responsabilitats en cas d'incumpliment de la seva obligació legal.

- En el període màxim de 1 any, el comprador ha de enviar al venedor l' Anexe VI (part B, pàg. 49-52) del RD firmat per ell i per l'instal.lador que hagi fet la instal.lació, on s'han d'incloure les dades de l'equip i els certificats de l'instal.lador i l'empresa habilitada.

- El venedor està obligat a informar a partir de l' 1 de Gener de 2018 a les autoritats competents de cada Comunitat Autònoma, dels compradors que no li hagin fet arribar signat l' Anexe VI (part B), enviant una copia de l' Anexe VI (part A)

L'incumpliment per part del comprador o del venedor, pot suposar multes de fins 20.000€.

Espero que aquesta informació us sigui d'utilitat a l'hora de decidir qui us farà la vostra instal.lació...